Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında KararYağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8142)  26 Ocak 2024 tarih ve 32441 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu karara göre;

  • 100 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu,
  • 250 bin ton ham ayçiçeği yağının ithalatı için tarife kontenjanı açılmıştır.

Bu kapsamda ithal edilecek yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi yüzde 27’den yüzde 12’ye, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36’dan yüzde 22’ye indirilmiştir.

Karar, 15 Nisan 2024 tarihine kadar uygulanacaktır.

İlgili Karar’a ulaşmak için tıklayınız.