HUBUBAT GÜMRÜK VERGİLERİ ARTIRILDIHUBUBAT GÜMRÜK VERGİLERİ ARTIRILDI

 25.04.2023 tarih ve 32171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7167) ile hububatlarda gümrük vergisi  1 Mayıs 2023 itibariyle %130’a yükseltilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.