Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik YapıldıToprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5992), 01.09.2022 tarih ve 31940 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İlgili Karar için tıklayınız.