Değerlendirme Toplantısında Güncel Konular Ele AlındıDeğerlendirme Toplantısında Güncel Konular Ele Alındı Yönetim Kurulumuz 17.08.2022 tarihinde çevirim içi ortamda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantıda, yem hammaddelerindeki KDV farklılıkları, işletmeler üzerindeki vergi yükleri, beyaz et, yumurta gibi gıdalarda ihracat sorunları, Tahıl Koridoru'nun işleyişi, alternatif yem hammaddelerin temini, TMO uygulamaları gibi konular ele alınmıştır.