YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDIYEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE  DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik , 09.08.2022 tarih ve 31918 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik için tıklayınız.

9 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31918

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1-27/12/2011tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinin birinci bölümünün (5) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Gıda amaçlı olmayan hayvanların beslenmesi hariç restoran ve yemekhane artıkları,”

MADDE 2-Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.