Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Değişiklik Tebliği YayınlandıBazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Değişiklik Tebliği Yayınlandı

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/4) 21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

21 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31816

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/4)

 

MADDE 1-27/1/2022tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ihracatında” ibaresi “kati ihracatında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İlgili Tebliğ için tıklayınız.