YEM KATKI MADDELERİNİN DEĞERLENDİRME VE ONAY İŞLEMLERİ KONUSU ELE ALINDIYEM KATKI MADDELERİNİN DEĞERLENDİRME VE ONAY İŞLEMLERİ KONUSU ELE ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire Başkanlığında 19.04.2022 tarihinde yapılan toplantıda yem katkı maddelerinin değerlendirme ve onay işlemleri konusu ele alınmıştır. Toplantıya yem dairesi temsilcileri yanında, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve Birliğimiz temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda, ülkemizin yem katkıları konusundaki dışa bağımlılığın azaltılması, yem katkılarının ülkemizde üretilmesi veya alternatif ürünlerin ithalatı konusunda karşılaşılan sorunlar değerlendirilmiş, bu sorunların önündeki mevzuattan kaynaklı engeller tartışılmıştır.

Konuyla ilgili sorunların çözümüne yönelik devam toplantılarının düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.