TÜRKŞEKER İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTIKTÜRKŞEKER İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTIK

Birliğimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Türkşeker Genel Müdürü Sn. Mücahit Alkan ile 17.11.2021 tarihinde çevirim içi toplantıda bir araya gelmiştir.

Görüşmede, melas konusunda piyasaların genel durumu ile sektörümüzün melas temini konusunda yaşadığı sorunlar ele alınmıştır.

Başkanımız M. Ülkü Karakuş, yem hammaddelerinde 1 yılda ortalama %50 fiyat artışı görülürken melas fiyatlarındaki artışın bu oranın çok daha altında kalmasının memnuniyet verici olduğunu ancak melas tahsisleri konusunda sektör mensuplarımızın bazı sorunlar yaşadıklarını söylemiştir.

Başkanımız, melas tahsislerinin hangi kriterlere göre yapıldığının, tahsis oranlarında firmalar arasındaki farklılıkların neden oluştuğunun merak edildiğini, melas teslimat sürelerinin kısa tutulmasının yem fabrikalarının depolama imkanlarının sınırlı olması nedeniyle sorunlara yol açtığını dile getirmiştir. Melas piyasasında çok farklı aktörlerin de piyasaya dahil olarak yüksek fiyatlarla Türkşeker melasını yem sanayicilerimize sattıkları yönünde duyumlarımızın olduğunu iletmiştir.

Başkanımız, tahsislerde şeffaflığın önem arz ettiğini, şeker fabrikalarından yem sanayicilerine doğrudan yapılacak satışların fiyat artışlarının önlenmesinde gerekli olduğunu, melas teslimat sürelerinin daha fazla zamana yayılmasını talep ettiğimizi söylemiştir.  

Türkşeker Genel Müdürü Sn. Mücahit Alkan ise:

 • Sınırlı üretimi olan melasların tamamen şeffaf bir şekilde tahsislerinin yapıldığını,
 • Sezon içinde melas fiyat artışlarından yem sanayicilerinin etkilenmemesi için yeni bir sistem geliştirdiklerini ve melas peşin fiyat satış kampanyasını başlattıklarını,
 • En fazla serzenişin artık melas ticaretinden para kazanamadıkları gerekçesiyle aracılardan geldiğini,
 • Yapılan 250 bin ton melas bağlantısının %62’sinin yem sanayisine ait olduğunu, yem sanayicilerine her zaman pozitif ayrımcılık yapıldığını,
 • Küçük, büyük tüm yem sanayicilerinin melas temin edebilmesini amaçladıklarını,
 • Bunun için de büyük tonajlı üretim yapan firmaların talep-tahsis oranının küçük çapta üretim yapanlara göre daha az olmasının normal olduğunu,
 • Melas sevkiyatlarının sınırlı olan depolama kapasitelerine göre şekillendirildiğini,
 • Yem sanayicilerinin de bu hususu göz önüne alarak gerekli planlamaları yapması gerektiğini,
 • Vatandaşlarımıza uygun fiyatlı şeker, yem sanayicilerine de uygun fiyatlı melas arz ederek üreticilerin maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerini,
 • Türkşeker’in olmaması durumunda melas fiyatlarının kontrolsüz bir şekilde artabileceğini,
 • Temmuz ayında tahsise açıldığı dönemde yem sanayicilerinden melas talebinin yeterli olmaması nedeniyle bir kısım melasın mecburiyetten başka firmalara satıldığını,
 • İthal edilen melas da hesap edildiğinde Türkiye’nin yılda 1,2 milyon ton melas kullanımı olduğunu,
 • Sadece melas amaçlı pancar üretilebileceğini, bu konuda istişareye ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir.