37.GENEL KURUL TOPLANTI YERİNDE DEĞİŞİKLİK HK.37.GENEL KURUL TOPLANTI YERİNDE DEĞİŞİKLİK HK.

Sayın Üyemiz,

2019-2020 yılı 37. Olağan Genel Kurulumuz Derneğimiz Merkezinde toplanmış ancak çoğunluk sağlanamamıştır. İkinci toplantımızın yeri güncellenmiş olup, Genel Kurulumuzun Covid 19’a yönelik aldığımız önlemler nedeniyle 08/Nisan/2021 Perşembe günü saat 14:00’de Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 5/A 06530 Çankaya/ANKARA adresindeki ATO (Ankara Ticaret Odası) Duatepe toplantı salonunda aşağıdaki gündemle toplanması kararlaştırılmıştır. 

Bilgilerinizi ve teşriflerinizi rica ederim.

                                                                             M.Ülkü KARAKUŞ- Başkan

 

GÜNDEM

 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Başkanlık Divanı Seçimi,
 2. Birlik Başkanı Sn.M.Ülkü KARAKUŞ’un Açılış Konuşması
 3. Konukların Konuşmaları
 4. 2019-2020 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
 5. 2019-2020 Yılları Dernek Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve İbrası
 6. 2019-2020 Yılları Dernek İktisadi İşletmesinin Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve İbrası
 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası
 8. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği’ne Ait Taşınmazların Satışının ve Yeni Taşınmaz Alımının Müzakeresi
 9. 2021-2022 Yılları Yeni Üye Giriş Aidatları ve Aidatların Tespiti ile Dernek Tahmini Bütçelerinin Kabulü
 10. Dernek İktisadi İşletmesinin 2021-2022 Yılı Tahmini Bütçesinin Kabulü ile Üyelerden Alınacak Katılım Payı Ücretlerinin Tespiti
 11. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Meslek Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi
 12. Dilek ve Temenniler
 13. Kapanış