37. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ HAKKINDA37. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

2019-2020 yılı 37. Olağan Genel Kurulumuz İç İşleri Bakanlığından Covid 19 Salgını nedeni ile erteleme kararı olmaması durumunda; 01/Nisan/2021 Perşembe günü saat 12:00’de Öveçler Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Lizbon Caddesi No: 38/7 06460 Çankaya / ANKARA adresindeki Derneğimiz Merkezinde, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 08/Nisan/2021 Perşembe günü saat 14:00’de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1368.sok. No: 5 Balgat Çankaya / ANKARA adresindeki Meyra Palace Otel’de aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Derneğimizin Tüzüğü ve Dernekler Kanunu; her üyemizi; üye şirketin Yönetim Kurulu Başkanı veya bizzat görevlendireceği bir kişinin temsil edeceğine dair hüküm içermektedir. Bu nedenle 37. Olağan Genel Kurulumuzda kuruluşunuz adına oy kullanacak kişinin belirlenmesi amacıyla Hazirun Cetveli hazırlanmaktadır. Hazirun Cetveli için ekte verilen Yetki Belgesinin doldurularak Derneğimize önce faksla veya [email protected] adresine mail ile aslının ise posta yoluyla ulaştırılmasını rica ederiz.

             M.Ülkü KARAKUŞ – Başkan

GÜNDEM

 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Başkanlık Divanı Seçimi,
 2. Birlik Başkanı Sn.M.Ülkü KARAKUŞ’un Açılış Konuşması
 3. Konukların Konuşmaları
 4. 2019-2020 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
 5. 2019-2020 Yılları Dernek Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve İbrası
 6. 2019-2020 Yılları Dernek İktisadi İşletmesinin Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve İbrası
 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası
 8. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği’ne Ait Taşınmazların Satışının ve Yeni Taşınmaz Alımının Müzakeresi
 9. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği Ana Tüzüğünde Yapılacak Değişikliklerin Müzakeresi ve Oylanması
 10. 2021-2022 Yılları Yeni Üye Giriş Aidatları ve Aidatların Tespiti ile Dernek Tahmini Bütçelerinin Kabulü
 11. Dernek İktisadi İşletmesinin 2021-2022 Yılı Tahmini Bütçesinin Kabulü ile Üyelerden Alınacak Katılım Payı Ücretlerinin Tespiti
 12. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Meslek Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi
 13. Dilek ve Temenniler
 14. Kapanış

yetki belgesi.docx