TMO BUĞDAY VE ARPA SATIŞLARINA BAŞLADITMO BUĞDAY VE ARPA SATIŞLARINA BAŞLADI

TMO'nun kamuoyu duyurusu:

TMO BUĞDAY VE ARPA SATIŞLARINA BAŞLADI

TMO'nun ana görevi; yurtta hububat ve bakliyat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini, tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almaktır.

2019 yılında 19 milyon ton olan buğday üretiminin 2020 yılında %8 artışla 20,5 milyon ton , 2019 yılında 7,6 milyon ton olan arpa üretiminin ise 2020 yılında %9 artışla 8,3 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir (TÜİK).

Buğday tüketimimizin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında ülke üretimimiz yurt içi tüketimi karşılayacak seviyelerdedir.

Ancak hasat döneminde bazı bölgelerde alınan yağışların kalitede bir miktar kayba sebep olması, son dönemde yurt dışı piyasalarda ve döviz kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle yurt içi piyasalarda fiyat artışlarının devam edeceği beklentisi oluştuğu gözlenmektedir  

Kuruluşumuz, stoklarını öncelikle hasat döneminde iç alımlarla oluşturmakta, hasat dönemi bittikten sonra üreticilerimizin mağduriyetine sebep olmadan stoklarını dış alımla takviye etmektedir. Yapılan ithalatlar iç piyasada istikrarı sağlamak, tüketiciyi korumak ve sezon içerisinde spekülatif fiyat hareketlerini önlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuz tarafından hububat piyasaları ve fiyat artışları yakından takip edilmekte olup bu kapsamda Kuruluşumuz stoklarından 305 bin ton buğday ve 75 bin ton arpanın Ekim ayında aşağıdaki fiyatlardan satışa açılmasına karar verilmiştir.


Bu kapsamda 2020 Ekim ayı satış fiyatlarımız;

- Yerli Ekmeklik Buğday No:2          ; 1.775 TL/Ton,

- İthal Ekmeklik Buğday (12,5 Pro)  ; 1.825 TL/Ton, 

- İthal Ekmeklik Buğday (13,5 Pro)  ; 1.850 TL/Ton,
- Yerli Makarnalık Buğday No:2        ; 1.950 TL/Ton,

- İthal Makarnalık Buğday                ; 2.000 TL/Ton,

- Yerli Arpa                                     ;   1.350 TL/Ton,

- İthal Arpa                                     ; 1.375 TL/Ton  olarak belirlenmiştir.


TMO, hububat piyasalarında istikrarı korumak için gerektiğinde elindeki tüm argümanları kullanarak geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de görevini yerine getirecek ve paydaşları bilgilendirmeye devam edecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ