TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCI SAYIN FATİH METİN’İ ZİYARET ETTİKTARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCI SAYIN FATİH METİN’İ ZİYARET ETTİK

Başkanımız M. Ülkü Karakuş beraberinde Başkan Yardımcımız Bekir Taşkaldıran ve Yönetim Kurulu üyemiz Zeki Zorbaz ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin’i ziyaret etmiştir. Ziyarette transgenik ürünlerden kaynaklanan mevcut ve ileride yaşanması muhtemel sorunlar ele alınmıştır.

Başkanımız, transgenik ürünler konusundaki sorunun sadece yem sanayisinin veya hayvancılığın değil tüm Türkiye’nin bir sorunu olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, transgenik ürünler konusundaki sorunların çözülmemesi halinde bu yıl sonunda tüm Türkiye’yi etkileyecek bir krizle karşılaşılabileceğini dile getirmiştir.

Biyogüvenlik Kanunu ve uygulamasından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle işlerini layıkıyla yapan Türkiye’nin marka değeri olmuş yem ve gıda sanayicilerimizin dahi mağdur olduklarını, hiç bilmedikleri bir konu nedeniyle 100’lerce sanayi mensubumuzun mahkemelerde yargılandıklarını söylemiştir.

Transgenik ürünlerden kaynaklı sorunların daha da büyümesinin Bakanlığımız ile yürütülen işbirliği neticesinde engellenebildiğini ancak transgenik ürün onaylamasının en son yapıldığı 2017’den sonra bu konuda bir sürdürülebilirliğin artık kalmadığını belirtmiştir. Kanunun ilk yıllarında Türkiye’de onaylanan transgenik ürün sayısının AB’deki sayıya yakın olduğunu ancak şu anda AB’de bu sayının 199’a çıkarak Türkiye’deki onaylı ürün sayısını 5 katladığını vurgulamıştır.

Yıl sonunda ülkemizde onay süresi dolacak olan transgenik ürünler nedeniyle bir krizin yaşanmaması için hızlı bir şekilde çözüm yollarının bulunup uygulanması gerektiğini, bunun da konu uzmanı kişilerden oluşturulacak bir ekip ile yapılabileceğini dile getirmiştir.

Bu konuda sürdürülebilirliğin ise AB’ye tam uyum ile sağlanabileceğini söyleyerek, AB’de en azından insan gıdası amacıyla onaylanmış ürünlerin ülkemizde yem amaçlı onaylı kabul edilmesi durumunda sorunun büyük ölçüde çözülebileceğini ifade etmiştir.

Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin ise Ağustos ayında daha geniş kapsamlı bir toplantının yapılması ve sorunların ivedilikle çözülmesi için gerekli adımların atılması talimatını ilgili birimlere vermiştir.