KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDIKIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile karma yem fabrikalarının kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon projeleri destekleme kapsamına alınmıştır.

İlgili tebliğ için tıklayınız