3. TARIM ŞURASI TOPLANDI3. TARIM ŞURASI TOPLANDI

İlki 25-27 Kasım 1997 ikincisi 29 Kasım-01 Aralık 2004 tarihlerinde düzenlenen Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen 3. Tarım ve Orman Şûrası’nın açılışı 17.07.2019 tarihinde Ankara’da yapıldı. Şuraya, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlar sivil toplum kuruluşları, akademisyenlerden oluşan yoğun bir katılım gerçekleşmiştir. Şuraya Birliğimizi temsilen Başkanımız M. Ülkü Karakuş ve Genel Sekreterimiz Serkan Özbudak katılmıştır.

Şura açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, 15 yıl aradan sonra düzenlenen bu şuranın heyecan verici olduğunu, şuranın "Türkiye'de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini arttırmak, güvenilir gıda teminini, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini, çiftçilerimizin refahını ve planlı üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek" amacıyla düzenlendiğini, Şûra ile tarım ve ormancılıkta, önümüzdeki beş yılı planlayarak, gelecek 25 yılı yönetmeyi hedeflediklerini dile getirmiştir.

Güçlü Türkiye olmanın yolunun güçlü tarımdan geçtiğini vurgulayan Sayın Pakdemirli konuşmasının devamında, 2019 yılında sadece tarımda, yaklaşık 940 milyon kişinin istihdam edildiğini, tarımsal faaliyetlerin küresel anlamda arazilerin yaklaşık %50'sinde yürütüldüğünü ve su kaynaklarının da %70'inin tarımsal faaliyetlerde kullanıldığını vurgulamıştır.

Şu anda yaklaşık 7,7 milyar olan dünya nüfusunun, 2030'da 8,6 milyar, 2050'de 9,8 milyar ve 2100 yılında 11,2 milyar olmasının beklendiğini ve bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda, gıda talebinin %60-70 oranında artacağını belirtmiştir.

Kişi başına düşen arazilerin azalmasının verimliliği daha da önemli hale getirdiğini, bu anlamda tarımda farklı bakış açısıyla, yeni yaklaşımlar oluşturmanın, küresel ve bölgesel imkânları en iyi şekilde değerlendirecek stratejiler geliştirmenin, yeni politikalar üretmenin önemli olduğunu söylemiştir.

Sayın Pakdemirli, www.tarimormansurasi.gov.tr adresli web sitesinde oluşturulan "Görüşünü Bildir" sayfası ve tüm çiftçilere sms ile ulaşılmak suretiyle tüm vatandaşların, görüşlerini ve projelerini özgür bir şekilde Bakanlık ile paylaşabileceklerini ifade etmiştir. Bu sayede en yalından en detaylı projelere kadar tüm fikirlerin, 21 çalışma grubu tarafından tasnif edilip, değerlendirileceğini ve şura gündeminin oluşturulacağını dile getirmiştir.

Türkiye tarımının gelişimine değinen Sayın Pakdemirli, Sektörün her bileşeninin detaylı olarak ele alınacağını vurgulayarak; "Hazırlanacak çalışma belgeleri, Şûra komisyonları için kılavuz niteliği taşıyacak belgeler olup, bu açıdan büyük önem arz etmektedir" demiştir.

Açılış konuşmasının ardından daha önceden oluşturulan 21 adet çalışma grubunda tarımın sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik çalışmalar başlamıştır.