SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ YAYINLANDISIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik ile sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi, finansmanı, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esaslar belirlenmiştir.

Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince  ÇED Yönetmeliği Ek-1’de tarif edilen hayvan kesim tesisleri, hayvan yetiştirme tesisleri, kültür balıkçılığı tesisleri, süt işleme tesisleri, bitkisel ürünlerden ham yağ üretim tesislerinin 31 Aralık 2020 tarihinden önce sıfır atık yönetim sistemini kurarak uygulamaya geçmeleri zorunlu kılınmıştır.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız.