AB VE TÜRKİYE’DE MUTLU HAYVANCILIK PROJESİNİN AÇILIŞI YAPILDIAB VE TÜRKİYE’DE MUTLU HAYVANCILIK PROJESİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Çiftlikte ve taşıma sırasında hayvan refahının sağlanması konusunu ele alan, “AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi” açılış toplantısı SETBİR tarafından 19.06.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Yardımcımız Kamile Savaş katılmıştır.

 

SETBİR Başkanı Tarık Tezel açılış konuşmasında, hayvan refahının, üreticilerin verimliliğini arttırıcı bir faktör, uluslararası kuruluşlar için de önemli bir sürdürülebilirlik kriteri olduğunu; daha konforlu koşullarda yetiştirilen hayvanların daha üretken ve daha verimli olduklarını, ölüm ve yaralanma oranlarının azaldığını dile getirmiştir.

 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan konuşmasında, tarım ve kırsal kalkınma konusunun, Türkiye’nin AB uyum sürecinde zorlanacağı alanlardan biri olacağını, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi’nin bu sürece katkı sağlayacağını ifade etmiştir.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Bozkurt yaptığı sunumda,  entansif üretimin verimlilik açısından iyi olduğunu ancak bu haliyle sürdürülebilir bir model olamadığını belirtmiştir. Hayvan refahının, gıda kalitesi ve çevrenin korunması esas alınarak oluşturulan yeni hayvan yetiştirme teknolojisi olduğunu ifade etmiştir. Hayvan refahının hem gıda kalitesini etkileyen hem de ekonomi ile ilgili bir konu olduğunu belirten Bozkurt, minimum hayvan refahı standartlarını uygulamanın ilk aşamada maliyeti artırdığı yönünde bir algı yaratsa da, uzun vadede düşük refah koşullarında daha fazla kayıp gerçekleştiğini; maliyet fayda açısından bakıldığında hayvan refahını arttırmanın daha faydalı bir yol olacağını vurgulamıştır.

 

Toplantının son bölümünde gerçekleştirilen panelde, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Bayram Sertkaya, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Nermin Kahraman ve SETBİR Başkanı Tarık Tezel ülkemizde ve AB’deki hayvan refahı uygulamaları ile ilgili görüşlerini paylaşmıştır.