GIDA GÜVENCESİ VE GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ NESİL DİJİTAL TARIM TOPLANTISI’NA KATILDIKGIDA GÜVENCESİ VE GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ NESİL DİJİTAL TARIM TOPLANTISI’NA KATILDIK

16 Mayıs 2019 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile Gıda Güvencesi Ve Gıda Güvenliği İçin Yeni Nesil Dijital Tarım Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker,  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ergin Dursun, ATO Yönetim Kurulu üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakülteleri’nden akademisyen ve öğrenciler ve ilgili sektör paydaşları katılmıştır. Söz konusu toplantıya Birliğimiz temsilen Genel Sekreter Yardımcımız Kamile SAVAŞ katılmıştır.

Toplantının açılış konuşmaları Başkanımız M. Ülkü KARAKUŞ ve Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remziye Yılmaz tarafından yapılmıştır.

Sayın M.Ülkü Karakuş açılış konuşmasında, tarım sektörünün giderek önem kazandığını ve diğer sektörlere kıyasla artık daha çok tarımdan bahsedileceğini ifade etmiştir. Köyden kente göç ile beraber önem kazanan entansif tarımda kullanılan mekanik ve otomasyon sistemlerinin dijitalleşme ihtiyacını doğurduğunu dile getirmiştir. 2050 yılı itibariyle 9 milyarı aşması beklenen nüfus için mevcut üretimin yeterli olmayacağını, bu nedenle verimliliği arttırmak gerektiğini ve bunun için de dijital dönüşümün önemli olduğunu vurgulamıştır.

Karakuş dijital tarımla ilgili düşüncelerini, "Dijital tarım, tarımda ziraat mühendisliğinde, su ürünleri mühendisliğinde ve tarımsal gıda üretim sistemlerinde bilgi temelli bir dönüşümü ifade etmektedir. Bu dönüşüm, akıllı bilişim ağlarının ve yönetim araçlarından faydalanan hassas tarım teknolojilerinin kullanımını içermektedir. Dijital tarımda amaç, erişilebilir tüm bilgileri kullanarak sürdürülebilir otomasyon süreçlerini üretim sistemlerine entegre etmektedir" şeklinde ifade etmiştir.

Türkiye'nin tarım konusunda sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek konularında önceliklerinin olduğuna dikkat çeken Karakuş, Türkiye'nin tarım alanında rekabet edebilir düzeye erişebilmesi için tarımın mevcut yapısal sorunlarının çözülmesi ve tarımsal üretim ve ticaret politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remziye Yılmaz açılış konuşmasında, tarımın gelenekselden moderne doğru yöneldiğini, ülkelerin artık tarımsal ekonomilerindeki gelişmelerle dikkat çektiğini dile getirmiştir. Tarım ve teknolojinin birleşiminin yeni bir büyüme yöntemi olarak tanımlandığını, bu birleşimin ise gıdanın üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde gıda güvencesini arttırmaya katkı sağlayacağını bildirmiştir.

Analitik uygulamalar, yeni ürünlerin geliştirilmesi, biyoteknoloji gibi yeni teknolojik çalışmaların uzun vadede sürdürülebilir üretim açısından önemli olduğunu vurgulamıştır.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker  "Türkiye'de Dijital Tarım" konulu sunumunda, dünyanın son zamanlarda hızla geliştiğini, bu gelişmelerden uzak kalmanın gerilemekle eşdeğer olduğunu, mekânsal ve rakamsal olarak belirlenemeyen sistemlerin yönetilemediğini ve bu nedenle dijitalleşmenin önemli olduğunu vurgulamıştır.

Türkiye'de 24 milyon hektar tarım alanında üretim yapıldığını bazı ürünlerde arz fazlası bazı ürünlerde de arz açığı bulunduğunu belirtmiş, verim artışıyla ilgili tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Kırmızı et üretiminde 1,1 milyon ton üretim olduğunu ancak hala 300 bin ton kırmız et açığımız olduğunu, verimliliği artıracak tedbirlere ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir.  İklim değişikliği ve kuraklık sorunlarımızın olduğunu, kırsalda yaşayan halkın yeterli imkana sahip olamadığı için göç etmek zorunda kaldığını, kırsalın cazibesini artırmadan, tarımdaki yapısal sorunlarımızı çözmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Artık kendi çalışmalarında da Tarım Bilgi Sistemi sayesinde tüm tarım faaliyetlerinin kayıt altına alındığını ve risk esaslı takibinin yapılabildiğini; uydu görüntüleri, veri tabanları, tarımsal meteoroloji ve gözlemlerden yararlandıklarını ve Bakanlığın  kullanıcıların faydasına sunmak için Big Data sistemini kurmayı planladığını dile getirmiştir. Bu sayede  verim ve üretim tahminlerinin daha doğru şekilde yapılabildiğini ifade etmiştir.

Michigan State Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Brad Day, dijital tarım alanındaki çalışmalarını anlatan bir sunum yapmıştır. Geliştirdikleri cihaz ve veri değerlendirme sistemi sayesinde, 24 ülkede,1 milyon çiftlik veri noktasından gelen bilgileri bir araya getirip değerlendirerek, kısa sürede ve laboratuar analizine göre çok daha düşük maliyetle tarladaki bitkilerin sorunlarını tanımlayabildiklerini ve böylece sorunla ilgili zamanında tedbir alabildiklerini ifade etmiştir.