36. OLAĞAN GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK36. OLAĞAN GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK

36. OLAĞAN GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK

Birliğimizin 36. Olağan Genel Kurulu’nu 9 Nisan 2019 tarihinde Ankara 'da gerçekleştirdik. İki yüz katılımcının bulunduğu toplantıya TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz SİNAN’ın yanısıra, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, akademisyenler, TÜRKİYEMBİR üyeleri, sektör temsilcileri ve paydaşları ile basın mensupları iştirak etmiştir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında açılış konuşmaları Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı M. Ülkü KARAKUŞ, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz SİNAN, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç tarafından yapılmıştır.

M.Ülkü KARAKUŞ konuşmasında; karma yem sektörünün güncel durumu ve geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşmıştır. Dünyada nüfus ve gelir artışı ile gıda talebinin de arttığına ve orman alanlarının bir kısmının tarım alanlarına dönüştürüldüğüne dikkat çekmiştir. Sektörü bekleyen zorluklar arasında iklim değişikliği, kaynakların kıtlığı, kullanılan zirai ilaçların toprakta yarattığı kirlilik, köyden kente göçün artışı ve toplum algısının yanlış yönlendirilmesi gibi unsurların yer aldığını belirtmiştir.

Karma yem sanayiinin bir ara sektör olarak bitkisel ve hayvansal üretimin devamlılığına katkı sağladığını, verimliliği arttırdığını, çevreyi koruduğunu vurgulamıştır.

Ülkemizde karma yem üretiminin son 20 yılda %358 arttığını belirten Karakuş, Türkiye karma yem sanayiinin 2018 yılında ulaştığı 25 milyon tonluk üretimi ile AB ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldiği müjdesini katılımcılarla paylaşmıştır.  Dünya sıralamasında da 2018 yılı itibariyle 7. sırada yer aldığımızı, sektörün hedefinin ilk aşamada 5. sıraya yükselmek olduğunu ifade etmiştir.

Karma yem üretimi yapan 500’ün üzerinde fabrikanın ve 25 milyon tona ulaşan üretimin olduğu bir sektörde serbest piyasa ekonomisinin, kalite ve fiyat açısından tam anlamıyla oturmuş olduğunu dile getirmiş ve kalitesiz üretim yapanların piyasadan doğal olarak silindiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla serbest piyasa ekonomisinden taviz verilmeden üretime devam edilmesinin öneminden bahsetmiştir.

 Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO ve diğer ilgili kamu kuruluşları ile birlikte karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinmeye çalışıldığını ve bu kuruluşların desteğinin sektör için her zaman çok önemli olduğunu ifade etmiştir. Birbirini dinleme be anlama refleksinin bu sorunların giderilmesinde faydalı olduğu belirtmiştir.

Tarım ürünleri ihracatında Afrika ve Arabistan pazarlarının ülkemiz için önem taşıdığını, bu anlamda Türkiye’yi tarımsal ürün ticaretinde lojistik merkezi haline getirebilmenin büyük hedeflerimiz arasında olması gerektiğini vurgulamıştır.

Biyoteknoloji konusuna da değinen Karakuş, dünyada transgenik ürün sayısının sürekli arttığını AB’de onaylı gen sayısı 100’ü aşmışken bizde bu rakamın 36 olmasının ticarette aksamalara neden olduğunu, bu sorunun çözümünde Tarım ve Orman Bakanlığının yardımının sektör için çok önemli olduğunu ifade etmiştir.

Karma yem sektörünün 2023’e kadar öncelikli hedefinin ihracat olduğunu vurgulayan KARAKUŞ, önümüzdeki 10 yıl içinde karma yem sanayiinin ihracatta patlama yapacağı öngörüsünü de katılımcılarla paylaşmıştır.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz SİNAN konuşmasında, ülkemizin hayvansal üretiminde yem sanayiinin öneminin büyük olduğunu ifade etmiş, ülkemiz tarımı ile ilgili coğrafyamıza uygun adımlar atılması gerektiğini dile getirmiştir.

Devletin denetleyici pozisyonu sektörü bazen rahatsız etse de, Bakanlık olarak sektörü ortakları gibi gördüklerini ve hep beraber başarılı olmayı hedeflediklerini dile getirmiştir.

TMO Genel Müdürü Ahmet GÜLDAL, yem sektörünü başarısından ötürü tebrik ederek sözlerine başlamıştır. Piyasaları yakından takip ederek, sektör paydaşlarının görüşlerini de alarak piyasayı regüle etme görevlerini yerine getirdiklerini dile getirmiştir.

2019-2020 döneminde buğdayda geçen yıla yakın bir üretim, arpa üretiminde biraz artış olmasını beklediklerini dile getirmiştir.

İthalat bağımlılığının fiyat artışlarını ciddi derecede etkilediğini ifade etmiştir.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç konuşmasında, Kırsal nüfusun giderek azaldığını ve artık kırsalda üretim yapan çok az nüfusun şehir nüfusunu beslemek için yeterli üretimi yapamadığını ve bu yüzden entansif üretimin önemli olduğunu, yem sektörünün de bu anlamda önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etmiştir. Tüm hayvansal üretime giden yolun yem sektöründen geçtiğini dile getirmiştir.

Yem sektörünün önünün açık olduğunu, karşılaşılan sıkıntılarla ilgili toplumun ve meclisin bilgilendirilmesi konusunda yem sektörüne destek vermeye hazır olduklarını belirtmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından, geçtiğimiz ay vefat eden, sektörümüze büyük emeği geçmiş, TÜRKİYEMBİR kurucularından Orhan ABALIOĞLU için bir anma gerçekleştirilmiştir. Sektörümüz adına, merhum Orhan ABALIOĞLU anısına ailesine sunulan onur plaketi, oğlu Baha ABALIOĞLU’na M.Ülkü KARAKUŞ ve sektöre emeği geçen katılımcılar tarafından takdim edilmiştir.

Toplantının ikinci yarısında yapılan oylama ile Sayın Ülkü KARAKUŞ, yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile yeniden TÜRKİYEMBİR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Toplantı sonrasında gala yemeğine ayrıca, TOBB Başkan Vekili Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu üyeleri ve ATO Hayvansal Üretim Komitesi üyeleri de katılmıştır.

TÜRKİYEMBİR 36. Olağan Genel Kurulu gala yemeği, Niran ÜNSAL’ın sahne performansı eşliğinde gerçekleşmiştir.