Genel Kurulumuz Hakkında
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.02.2015 tarih ve 29270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 10/02/2015 Tarihli ve 2015/1 Sayılı Kararı 14.02.2015 tarih ve 29267 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik 08.02.20115 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yem Magazin Dergisi

 
2009 Düzeltmeleri Dahil