Biyogüvenlik Kurulu’nun 21 no’lu kararı 28.03.2015 tarih ve 29309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile transgenik ürünlerin dökme olarak taşınması hususlarına açıklık getirilmiştir.
11-13 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan VIV TÜRKİYE 2015 Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı ile ilgili HKF Fuarcılık tarafından Birliğimize iletilen davetiye aşağıda yer almaktadır:
Türkiye toplam karma yem üretimi 2014 yılında 2013 yılına göre %13 oranında artarak 18 milyon tona ulaşmıştır. 2014 yılına ait yem cinsleri ve iller bazında yem üretim istatistikleri web sitemiz istatistikler kısmına eklenmiştir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 14.03.2015 tarih ve 29295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yem Magazin Dergisi

 
2009 Düzeltmeleri Dahil