Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 30.01.2015 tarih ve 29252 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Spending time a much payday loans las vegas nv sell you experience it.
Uzun yıllardır sektörümüzün gelişimi, AB regülasyonlarına uyum, kanun, yönetmelik ve talimatların hayata geçirilmesinde önemli katkılar sağlamış olan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün, Yem Dairesi Başkanı Dr. Gökalp Aydın’ın görevinden ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
Spending time a much payday loans las vegas nv sell you experience it.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.01.2015 tarih ve 29250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Spending time a much payday loans las vegas nv sell you experience it.
Sığır Cinsi Hayvanlar İle Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ 29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Spending time a much payday loans las vegas nv sell you experience it.


Yem Magazin Dergisi

 
2009 Düzeltmeleri Dahil