Menu
Web Sayfası Sponsorlarımız
BİRLİĞİMİZDEN HABER VE DUYURULAR

SÜT EYLEM PLANI TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı Süt Eylem Planı toplantısı 08.10.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

BAŞKANIMIZIN TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK RÖPORTAJI YAYINLANDI

Başkanımızın tarım sektörüne yönelik röportajı dünya gazetesinde yayınlandı

KİL MİNERALLERİ İLE İLGİLİ EĞİTİMİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Kil ve kil benzeri minerallerin yem sanayiinde kullanımlarına ilişkin eğitimimiz 25.09.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

DÜŞÜK KARBONLU KALKINMA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Human Dynamics, REC ve AESA Konsorsiyumu tarafından yürütülen "Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” kapsamında düşük karbonlu kalkınma toplantısı gerçekleştirildi.

11. KALKINMA PLANININ (2019-2023) ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANDI

23 Temmuz 2019 tarih ve 30840 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin Karar yayınlanmıştır. İlgili Karar için tıklayınız.