Menu
Web Sayfası Sponsorlarımız
BİRLİĞİMİZDEN HABER VE DUYURULAR

ÇİĞ SÜTÜN KALİTESİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI TOPLANTISINDAYDIK

Hayvancılık Genel Müdürlüğünce “Çiğ Sütün Kalitesine Göre Sınıflandırılması” toplantısı 11.07.2019 tarihinde düzenlenmiştir. Toplantıda, çiğ inek sütünün yağ ve protein oranlarına göre 3 sınıfa ayrıldığı “Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” taslağı katılımcıların görüşlerine sunularak tartışılmıştır.

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik ile sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi, finansmanı, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esaslar belirlenmiştir. ​

TÜRKİYE SÜTÇÜLÜK SEKTÖRÜNÜN SU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ PROJESİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Ülkemiz sütçülük sektöründe suyun sürdürülebilir kullanımını ele alan “Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar” projesinin açılış çalıştayı ASÜD tarafından 26.06.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

BİYOGÜVENLİK TAKAS MEKANİZMASI ÇALIŞTAYINA KATILDIK

TAGEM tarafından “Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına Ektin Katılım için Sürdürülebilir Kapasite Geliştirme Projesi”nin Birinci Ulusal Çalıştayı 21-24.06.2019 tarihleri arasında Kızılcahamam’da gerçekleştirilmiştir.

SÜT ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ YAYINLANDI

Süt ürünleri lisanslı depo tebliği 27.06.2019 tarih ve 30814 sayılı Resmi Gazetede yayınlarak yürürlüğe girmiştir.

SIRBİSTAN MENŞELİ ÜRÜNLERİN TARİFE KONTENJANI UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.06.2019 tarih ve 30812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.