Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 28.08.2015 tarih ve 29459 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Başkanımız Ülkü KARAKUŞ - Blomberg HT - Tarım Analiz Programına Katıldı
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına?Dair Karar 14 Ağustos 2015 tarih ve 29445 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yem Magazin Dergisi

 
2009 Düzeltmeleri Dahil