Menu
Web Sayfası Sponsorlarımız
BİRLİĞİMİZDEN HABER VE DUYURULAR

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

DÜŞÜK KARBONLU KALKINMA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Human Dynamics, REC ve AESA Konsorsiyumu tarafından yürütülen "Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” kapsamında düşük karbonlu kalkınma toplantısı gerçekleştirildi.

11. KALKINMA PLANININ (2019-2023) ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANDI

23 Temmuz 2019 tarih ve 30840 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin Karar yayınlanmıştır. İlgili Karar için tıklayınız.

3. TARIM ŞURASI TOPLANDI

İlki 25-27 Kasım 1997 ikincisi 29 Kasım-01 Aralık 2004 tarihlerinde düzenlenen Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen 3. Tarım ve Orman Şûrası’nın açılışı 17.07.2019 tarihinde Ankara’da yapıldı.

ÇİĞ SÜTÜN KALİTESİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI TOPLANTISINDAYDIK

Hayvancılık Genel Müdürlüğünce “Çiğ Sütün Kalitesine Göre Sınıflandırılması” toplantısı 11.07.2019 tarihinde düzenlenmiştir. Toplantıda, çiğ inek sütünün yağ ve protein oranlarına göre 3 sınıfa ayrıldığı “Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” taslağı katılımcıların görüşlerine sunularak tartışılmıştır.

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik ile sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi, finansmanı, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esaslar belirlenmiştir. ​