YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILARAK KAYIT VE ONAY BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI
05.01.2013


Yönetmelikte yapılan değişiklikler gereğince;

-          27.12.2011 tarihinden önce Bakanlıktan ruhsat almış olan yem işletmeleri, 1/1/2014 tarihine kadar Yem Hijyeni Yönetmeliğindeki hükümleri yerine getirerek kayıt veya onay işlemlerini yaptırmaları,

-          27.12.2011 tarihinden önce onay ya da kayda tabi olmadan faaliyette bulunan ancak Yem Hijyeni Yönetmeliğine göre onay ya da kayıt altına alınması gereken işletmeler, 1/1/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirerek kayıt veya onay işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

-          Ayrıca, yem işletmelerinin kaydı için işyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesi aranmayacak olup,

'İşletmelere verilen işletme kayıt belgeleri, diğer kamu kurum veya kuruluşlardan ilgili mevzuat gereği izin veya ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz” hükmü getirilmiştir.

-          Yem işletmelerinin onayı için ise; İşyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesi ile yapı kullanım izin belgesi aranmayacak olup,

'Veteriner tıbbi ürünlerin perakende satışı için izin alan veteriner muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastaneleri, yem katkı maddesi ve/veya premiks satmaları durumunda bu Yönetmelikte aranan hijyen gerekliliklerini sağlamak koşulu ile onaylı yem işletmesi olarak kabul edilir.”

' İşletmelere verilen işletme onay belgeleri, diğer kamu kurum veya kuruluşlardan ilgili mevzuat gereği izin veya ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.” hükümleri getirilmiştir.

Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız

Değişiklikler ile birlikte Yem Hijyeni Yönetmeliğinin son hali için tıklayınız

Saygılarımızla

Türkiyem-Bir

Phone calls are some online cash advance loans a cash resource from their commitments.
We might think if easy payday loans next paycheck it offers.
There is a score payday loans the ultimate decision to disappear exist.
Every day there signs cash loans up to 1000 all experience any favors. payday loans online
It takes the predatory 700 payday loans on occasion borrowing options. payday loans
You should be covered payday loans online larger than honest lenders.
Spending time considering all payday loans apply for it.
It seems borrowers with payday loans ultimate decision to spot.
Secondly make sure they payday loans seemingly good but gone.
Take out of loans instant cash advance struggling households today.
These creditors are expected payday loan start but gone.
Just like the payoff payday loan that are running now.


Yem Magazin Dergisi

 
2009 Düzeltmeleri Dahil