GIDA ARTIK VE ATIKLARININ YEM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISINDAYDIKGIDA ARTIK VE ATIKLARININ YEM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISINDAYDIK

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire Başkanlığınca, gıda kaynaklı üretim ve tüketimden oluşan kullanılabilir atık ve artıkların yem olarak değerlendirilme olanaklarının görüşüldüğü toplantılar organize edilmektedir. Bu toplantıların üçüncüsü 05.01.2022 tarihinde çevirim içi ortamda gerçekleştirilmiştir. Yem Daire Başkanı Sn. Mehmet Emin Turgut başkanlığındaki bu toplantıya GKGM, TAGEM yetkilileri yanında, akademisyenler, konu uzmanları ile Birliğimizi temsilen Başkanımız M. Ülkü Karakuş ve Genel Sekreterimiz Serkan Özbudak katılmıştır.

Toplantıda gıda atık ve artıklarının yemlerde kullanımına dair dünyadaki uygulamalar, mevzuatımıza uygunluğu, bu ürünlerin kullanılması konusundaki zorluklar, hedef hayvan grupları gibi konular ele alınmıştır. Toplantılar, ileri tarihlerde de devam ettirilerek aksiyon planını içeren sonuç raporu hazırlanacaktır.