BİYOGÜVENLİK TAKAS MEKANİZMASI ÇALIŞTAYINA KATILDIKBİYOGÜVENLİK TAKAS MEKANİZMASI ÇALIŞTAYINA KATILDIK

TAGEM tarafından “Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına Ektin Katılım için Sürdürülebilir Kapasite Geliştirme Projesi”nin Birinci Ulusal Çalıştayı 21-24.06.2019 tarihleri arasında Kızılcahamam’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı ilgili kuruluşların temsilcileri, Besd-Bir ve Birliğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Serkan Özbudak katılmıştır.

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine ek olarak hazırlanan "Cartagena Biyogüvenlik Protokolü"ne ülkemiz 24 Ocak 2004 tarihinde taraf olmuştur. Protokol'ün 19. Maddesi gereği de Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ve Biosafety Clearing House (BCH)'in Ulusal Odak Noktası görevi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

Gelişmekte olan yetmiş altı ülkeyi ve geçiş ekonomisine sahip olan ülkeleri hedefleyen bir küresel proje olan ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen "Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına Etkin Katılım İçin Sürdürülebilir Kapasite Geliştirme Projesi"nin (BCH III) Üçüncü aşaması başlamış olup, ülkemiz bu projede yer almaktadır.

 

BCH III projesinin hedefleri arasında, ortak bir platform olan ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü'nün 20. Maddesi uyarınca kurulan "Biyogüvenlik Takas Mekanizması"nı kullanarak genetiği değiştirilmiş organizmalar ile ilgili bir bilgi stratejisinin geliştirilmesi yer almaktadır. Söz konusu strateji, genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgilerin Biyogüvenlik Takas Mekanizması'nın Küresel Portalına akışı için kabul edilen ulusal mekanizma ve prosedürleri temel alacaktır (http://bch.cbd.int/). BCH merkez portalı, genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunda en eksiksiz ve belgelenmiş platformlardan birisi olarak görülmektedir. Karar vericiler, kullanıcılar, bilim adamları, STK'lar ve kamuoyuna yönelik küresel bir araç olan bu portalın nasıl kullanılacağı 3 günlük eğitim ile katılımcılara öğretilmiştir.

BCH kuruluş amaçları:

  • Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar konusunda bilimsel, teknik, çevresel, yasal bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılması,
  • Gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurularak taraflaraprotokol uygulaması konusunda yardımcı olunması.

BCH’ye bilgi girilmesi benzer çevreye sahip komşu ülkelerin transgenik ürünler konusundaki yasal işlemleri ve kararlarına yardımcı olmaktadır.