ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİNDE PAYDAŞLAR BİR ARAYA GELDİANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİNDE PAYDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun Başkanlığında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlar, tarımla ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer paydaşların katıldığı fakülte kurul toplantısı 05.03.2019 tarihinde fakülte dekanlığında düzenlenmiştir.

Tarım sektöründe görev alan tüm paydaşların görüş, öneri ve eleştirilerinin dikkate alınarak, ziraat fakültesinin eğitim programlarının güncellenmesi, sektörün beklentilerini karşılayacak mezunların yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Serkan Özbudak katılmıştır.

Toplantıda;

 • İngilizce eğitimin önemi vurgulanarak, dekanlık bünyesinde İngilizce program çalışma grubu oluşturulduğu, 2020 yılında İngilizce eğitim programının devreye sokulmasının amaçlandığı,
 • Seçmeli ders seçeneklerinin de geniş ve esnek yapıda düşünüldüğü,
 • Son yarı yılda öğrencilerin yapacakları bir araştırma tezi ile alana girmesinin uygun olabileceği,
 • Akademik kadro çerçevesinde öğretim programının düzenleneceği ancak yeni programlarda da akademik kadronun bu programa uygun olarak dizayn edileceği,
 • Öğrencilerin genel zirai bilgilerinin geliştirilmesi gerektiği,
 • Öğrenim süresinin 5 yıla çıkarılmasının uygun olabileceği,
 • Ziraat fakültelerinin sayısının artmasının eğitimde kaliteyi azalttığı,
 • Akademisyenlerin de kendilerini yenilemeleri durumunda eğitim kalitesinin artıracağı,
 • Öğrencilerin bilgiye nasıl erişebilecekleri konusunda geliştirilmesi gerektiği,
 • Stajların uygulamaya yönelik olması gerektiği,
 • Staj konusunda öğrencinin staj yerinden öğrenmesi istenilen pratik bilgilerin planlanmasının daha uygun bir yaklaşım olacağı,
 • Staj yeri ayarlanması konusunda da bir sistemin kurularak öğrencilere staj yerini seçebilme imkanının tanınması,
 • Staj süresinin uzatılmasına ihtiyaç olduğu,
 • Derneklerin üyelerine stajyer almaları konusunda teşvik edici davranması gerektiği,
 • Staj komisyonunda ilgili paydaşların da olmasının uygun olacağı,
 • Öğrencilerin görsel ve uygulamalı ağırlıklı eğitim ile yetiştirilmesi gerektiği,
 • Eğitimin, sahanın talepleri ve gerçekleri ile bir bütün şeklinde verilmesi gerektiği,
 • Eğitimde, Ar-Ge, ıslah, genetik, işletme mühendisliği, kalite yönetimi, iletişim, yayım ve finansal okur yazarlık gibi konulara da önem verilmesi konularında görüşler bildirilmiştir.