ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE SALMONELLA KONULARI TARTIŞILDIANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE SALMONELLA KONULARI TARTIŞILDI

Veteriner Tavukçuluk Derneğince 01.03.2019 tarihinde Ankara’da “Kanatlı Sektörünün Güncel Sorunları Sempozyumu” düzenlenmiştir. Başkanımız M. Ülkü Karakuş’un açılış konuşmacısı olarak yer aldığı sempozyuma, Tarım Orman Bakanlığı bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve kanatlı sektöründe faaliyette bulunanlar katılım sağlamıştır.

Başkanımız M. Ülkü Karakuş açılış konuşmasında; Kanatlı sektörünün dünyadaki emsalleri ile kıyaslandığında çok iyi bir konuma geldiğini, girişimcilerin üretimde kalması ve yeni yatırımlar yapabilmesi amacıyla serbest pazar ekonomisi yaklaşımının da göz önüne alınarak, sektörün önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini, medyada beyaz et başta olmak üzere kanatlı ürünlerine yönelik haksız karalamaların tüm paydaşların çabası ile önlenmesi gerektiğini dile getirmiştir.

Sempozyumda, Salmonella Kontrol Programı ve Antimikrobiyal Direnç konu başlığı altında;

Türkiye’de Antibiyotik Kullanımı-Güncel Durum, Antimikrobiyal Direnç Gelişimi, Kanatlılarda Bağırsak Sağlığının Önemi ve Antibiyotiklere Alternatif Doğal Büyütme Faktörleri, Hedef Mikroorganizmalara Yönelik Geliştirilen Antimikrobiyal Yaklaşımlar, Salmonella Spp’lerde Antimikrobiyal Direnç, Türkiye’deki Ulusal Salmonella Kontrol Programı Uygulamaları, AB’deki Ulusal Salmonella Kontrol Programı Uygulamaları konularında sunumlar gerçekleştirilerek tartışılmıştır.