18. ULUSAL TARIM VE GIDA KONGRESİNDE TARIMIN SORUNLARI TARTIŞILDI18. ULUSAL TARIM VE GIDA KONGRESİNDE TARIMIN SORUNLARI TARTIŞILDI

Türkiye Ziraatçılar Derneği'nce 18.Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi “Ortak Geleceğimiz İçin Toprak-Tarım ve Gıda” teması ile 17.01.2019 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Kongreye, milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üretici birliklerinin temsilcileri katılmıştır.

Kongrede açılış konuşması yapan Başkanımız M. Ülkü Karakuş;

  • Tarımdan sanayiye geçişişin gelişen ülkelerde görülen bir durum olduğunu ancak ülkemizde ise sanayinin atlanarak tarımdan hizmetler sektörüne geçişsin daha hızlı gerçekleşmesinin sorunları da beraberinde getirdiğini,
  • Bunun en önemli sonuçlarından birisinin işsizlik oranındaki artışlar olduğunu,
  • İklim değişikliğinin çok önemli bir sorun hale geldiğini,
  • Tarımın sera gazı emisyonuna etkisinin enerji, sanayi ve nakliye sektörlerinin bir hayli gerisinde olmasına rağmen, bu konuda tarımın üzerinde adeta hayvancılık yapılmasın şeklinde büyük bir baskı yaratıldığını,
  • Türkiye’nin buğday dahil birçok hammaddeyi ithal ettiğini ancak bunların dahilde işlenerek mamul madde şeklinde ihraç edildiğini,
  • Türkiye’de ekilebilir alanların her geçen yıl azaldığını,
  • Tarımın enflasyon artışında baş sorumlu olarak gösterilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını,
  • Türkiye’de çalışanlar içerisinde asgari ücretle çalışanların oranının %48’e yükseldiğini, AB’de ise bu oranın %2 civarında olduğunu,
  • Ekmek ve kırmızı et gibi ürünlerin fiyatlarını maliyetlerinin altında tutmanın sanayiciye zarar verdiğini,
  • Tarım sanayi entegrasyonuna hizmet verenlerin korunması gerektiğini dile getirmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından kongrede,  Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş, Dünya’nın ve Türkiye’nin Gıda-Tarım ve Kırsal Gündemi, Sürdürülebilir Tarım, Yerel Tohumlar ve Gıda Güvenliği, Arazi Kullanımı, Tarımsal Üretim Maliyetleri ve Tarımda Örgütlülük konularında sunumlar yapılmıştır.