TADAK TOPLANTISINDA AR-GE İHTİYAÇLARI GÖRÜŞÜLDÜ



TADAK TOPLANTISINDA AR-GE İHTİYAÇLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Tarım ve Orman Bakanlığınca 25.12.2018 tarihinde 6. Tarımsal Araştırma Danışma Kurulu (TADAK) Toplantısı düzenlenmiştir. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi TUNÇ başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bakanlığımızın ana hizmet ve ilgili birimlerinin, üniversitelerin, diğer kamu kurumlarının, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katılmıştır. Toplantıya Birliğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Serkan ÖZBUDAK katılmıştır.

Toplantı, TAGEM Genel Müdürü Özkan KAYACAN ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi TUNÇ'un açılış konuşmalarıyla başlamış, daha sonra Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Doç. Dr. Cengizhan MIZRAK'ın 5. TADAK toplantısı önerileri/yapılan faaliyetlere ilişkin sunumu ile devam etmiştir. Ardından tüm katılımcılar önümüzdeki dönemde Ar-Ge faaliyetlerinden beklentilerini ve öncelikle yapılmasını istedikleri Ar-Ge konularını dile getirmişlerdir. 

Özkan KAYACAN açılış konuşmasında;

 • Beş yılda bir Tarımsal Ar-Ge Mastır Planı yapıldığını, tarımsal Ar-Ge önceliklerini belirlemek için ise her yıl TADAK toplantısının yapıldığını,
 • TADAK’ın TAGEM’e araştırma konuları konusunda önerilerde bulunduğunu,
 • Araştırma sonuçlarının sanayiye aktarımının önem arz ettiğini ve bu yönde çalışmalar yapıldığını dile getirmiştir.

  Sayın Mehmet Hadi TUNÇ açılış konuşmasında;

 • Bakanlık olarak tarımsal hasılayı büyütmek istediklerini, burada ise Ar-Ge’nin en büyük argüman olduğunu,
 • Ar-Ge’nin, dünyada rekabet edebilmek, toplumun ve üreticinin refahını yükseltmek, gıda güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu,
 • Önümüzdeki dönemlerde hedefin, kamu özel sektör ilişkisinin artırılarak piyasa odaklı araştırmaların geliştirilmesi olduğunu,
 • TAGEM’in 2100 araştırmacı, 6400 personel, 49 araştırma enstitüsü, 21 araştırma merkezi, 284 laboratuvar ve 400 milyon TL bütçesi ile Türkiye’nin en büyük Ar-Ge kuruluşu olduğunu,
 • Tarım sektörünün bilgi birikiminin artırılmasını amaçladıklarını,
 • Ar-Ge programı destek bütçesini çalışmaların önemli kısmının tohumluk alanında olduğunu,
 • Araştırma faaliyetleri sonucunda ilk defa Türkiye’de çekirdeksiz limon üretildiğini ve yakında piyasaya sürüleceğini,
 • Yumurta ve et tavukçuluğunda anaç hayvanlar konusunda dışa bağımlılığı azaltacak çalışmaların yapıldığını,
 • Bu çalışmalar sonucunda dört yumurtacı ile bir etçi damızlığın kullanıma sunulduğunu,
 • Gıda güvenliğinin ülke güvenliği kadar önemli olduğunu, bu nedenle Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek adına çalıştıklarını söylemiştir.

  Doç. Dr. Cengizhan MIZRAK sunumunda;

 • Halk elinde koyun keçi ıslahında süt ve döl veriminde önemli gelişmeler sağlandığını,
 • Guar Fasulyesi kuru otu ve silajının alternatif kaba yem kaynağı olarak ruminantlarda kullanım olanaklarının araştırılması,
 • Soya küspesi ve tam yağlı soya yerine ketencik, koca fiğ, acı bakla ve mürdümük kullanılması,
 • Toprak solucanının etlik piliç yetiştiriciliğinde alternatif protein kaynağı olarak kullanılması,
 • Tavuk dışkılarının kompostlanarak kullanımı, tavuk gübresinden biyokömür elde edilmesi gibi konularda projelerin yürütüldüğünü dile getirmiştir.

  Birliğimizce ve diğer katılımcılarca;

 • Aromatik bitkiler konusunda araştırmaların yapılması,
 • Türkiye’ye özgü ürünlerin (fındık ve yan ürünleri, meyve suyu sanayi yan ürünleri) yem sektöründe değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
 • Yem katkı maddeleri üretimine yönelik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yerli aşıların geliştirilmesi,
 • İklim değişikliğinin ileride ortaya çıkarabileceği sorunların önlenmesine yönelik araştırmaların yapılması önerilmiştir.