İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDIİNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN  ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete'de "İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır. İlgili değişiklik aşağıda sunulmuştur.

27 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30608

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN

ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birincifıkrasınaaşağıdakibent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) Bu Yönetmeliğin 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (13) numaralı alt bendi31/12/2023tarihinde,”

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2011

28152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/12/2013

28861

2-

6/1/2016

29585