TMO’NUN ARPA VE MISIR SATIŞ DUYURUSUTMO’NUN ARPA VE MISIR SATIŞ DUYURUSU

TMO’nun konuyla ilgili 19.12.2017 tarih ve 22479905-202.01.03-08 sayılı yazısı aşağıdadır.

Arpa ve mısır kullanan sektörün ihtiyacının karşılanması ve yurtiçi piyasa dengelerinin sağlanmasını teminen, Kuruluşumuz tarafından 77 bin ton arpa, 62 bin ton mısır ithalat bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu arpalar 810 TL/Ton fiyatla, mısırlar ise 820 TL/Ton fiyatla sadece kullanıcılarına yönelik olarak peşin bedel mukabili satılacaktır.

Söz konusu arpa ve mısırlardan almak isteyen talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğümüze 22 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Hacı BARAN

Genel Müdür Yardımcısı V.