BİYODİZEL ÜRETİMİ VE HARMANLANMASIYLA İLGİLİ BEKLENTİLER VE ÖNERİLER ÇALIŞTAYINDAYDIKBİYODİZEL ÜRETİMİ VE HARMANLANMASIYLA İLGİLİ BEKLENTİLER VE ÖNERİLER ÇALIŞTAYINDAYDIK

BİYODİZEL ÜRETİMİ VE HARMANLANMASIYLA İLGİLİ BEKLENTİLER VE ÖNERİLER ÇALIŞTAYINDAYDIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Biyodizel Üretimi ve Harmanlanmasıyla İlgili Beklentiler”  çalıştayı 06.12.2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, biyodizel üreticileri, akaryakıt dağıtıcıları temsilcileri ve akademisyenler katılmıştır. Başkanımız M. Ülkü Karakuş çalıştayda “Yem Sanayinde Yağlı Tohumların Önemi” konusunda sunum yapmıştır.

Başkanımız konuşmasında, ülkemizde bitkisel üretim hızının hayvansal üretimin hızına yetişemediğine, son 10 yılda yağlı tohum fiyatları dünyada %60 artarken ülkemizde bu artışın %240 olduğuna dikkat çekmiştir.  Yağlı tohumlara verilen desteklerin az olmadığını fakat pazarlamadaki belirsizlikten dolayı çiftçimizin alım garantisi olmayan ürünleri ekmekten kaçındığını ifade etmiştir. Destekleme rakamları ile alım mekanizmasının entegre edilmesi gerektiğini söyleyerek, biyodizeli millileştirmek için ithal ürünü getirip işlemektense, kendi topraklarımızda yağlı tohum ektirip çiftçiye değer fiyatından alım garantisi sağlanması gerektiğini vurgulamıştır.