BİYOGÜVENLİK KURULU BİYOTEKNOLOJİK 3 SOYA VE 1 MISIRIN DAHA YEMLERDE KULLANIMINI ONAYLADIBİYOGÜVENLİK KURULU BİYOTEKNOLOJİK 3 SOYA VE 1 MISIRIN DAHA YEMLERDE KULLANIMINI ONAYLADI

Biyogüvenlik Kurulunun 37, 38, 39 ve 40 sayılı kararları 02.08.2017 tarih ve 30142 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kararlar doğrultusunda biyoteknolojik soya çeşitleri olan MON87708, BPS-CV127-9 ve MON87705 ile biyoteknolojik mısır çeşidi olan MON87460 çeşitleri ile bunlardan elde edilen ürünlerin yemlerde kullanımı onaylanmıştır.

Yayınlanan yeni kararlar ile ülkemizde biyoteknolojik 26 mısır ile 10 soya çeşidi olmak üzere toplam 36 çeşidin yemlerde kullanımı onaylı duruma gelmiştir.

Biyogüvenlik Kurulu kararları aşağıdaki linklerdedir.

—   Biyogüvenlik Kurulunun 37 Sayılı Kararı

—   Biyogüvenlik Kurulunun 38 Sayılı Kararı

—   Biyogüvenlik Kurulunun 39 Sayılı Kararı

—   Biyogüvenlik Kurulunun 40 Sayılı Kararı